Jaarverslagen

Stichting Vrienden HagaZiekenhuis informeert u graag over de inkomsten en bestedingen.

De jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden HagaZiekenhuis treft u onderstaand aan. De jaarrekeneing 2015 is bijna gereed voor publicatie en wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Een overzicht van de in 2015 gerealiseerde projecten, vormgegeven in een overzichtelijke Infografic, is al wel beschikbeer.

Het sinds maart 2014 aangetreden bestuur buigt zich momenteel over een beleidsplan vanaf 2017. Mocht u nog vragen hebben, coördinator, Helene Marcus beantwoordt ze graag.