200 nieuwe Vrienden

22 maart 2012

mevrouw Von Klimburg schrijft haar kleinkinderen in als donateur

Wervers van de stichting HagaVrienden hebben afgelopen najaar bezoekers van de locaties Leyweg en Sportlaan geïnformeerd over de HagaVrienden en haar projecten. Op deze manier maakten zij mensen bekend met de projecten die HagaVrienden ondersteunt.

In een paar weken tijd werden er tweehonderd nieuwe HagaVrienden genoteerd. Vanwege dit succes is de werving in februari voortgezet met het uitreiken van een folder en het toelichten van de projecten. Dit gebeurde onder het motto: hoe meer vrienden, hoe meer aanvullende voorzieningen.

Ondanks de economisch lastige tijden droeg menig bezoeker een steentje bij. Soms heeft een donatie zijn eigen verhaal, zoals dat van mevrouw Von Klimburg. Zij meldde haar vier kleinkinderen aan als donateur van de stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis. “Mijn kleinkinderen komen niets te kort”, zegt mevrouw Von Klimburg. “Af en toe krijgen ze een cadeautje van oma, in dit geval een bijdrage voor de projecten van Vrienden JKZ. Hun ouders en ik vinden het goed hun te leren dat er kinderen zijn die het niet zo goed hebben, of die ziek zijn, waarbij ze hulp kunnen gebruiken.”

“Een prachtig gebaar”, vindt Helene Marcus, coördinator HagaVrienden. “En dit verhaal illustreert dat onze wervers niet alleen werven voor extra voorzieningen voor volwassen patiënten, maar ook voor extra’s voor patiëntjes in het Juliana Kinderziekenhuis.”

Geef een antwoord