Successen door onze projectsponsoren en bedrijfsvrienden

De successen van de HagaVrienden danken we aan onze particuliere vrienden, bedrijfsvrienden en projectsponsoren. Zij maken het mogelijk dat HagaVrienden haar projecten voor de patiënten van het HagaZiekenhuis kan realiseren. Hartelijk dank daarvoor!

Projectsponsor
Als projectsponsor kunt u HagaVrienden ondersteunen door sponsoring van een specifiek project. Dit kan zijn in geld of in natura. De ruim 4.000 medewerkers en vrijwilligers van het HagaZiekenhuis nemen dan kennis van uw bijdrage aan projecten in het HagaZiekenhuis. Een sponsorbord zal de plek van het door uw gesponsorde project sieren.

Bedrijfsvriend
Als bedrijfsvriend verbindt u zich voor meerdere jaren aan HagaVrienden, tegen een door u te bepalen bedrag. U kunt daarbij aangeven of uw jaardonatie aan een specifiek project of bepaald specialisme moet worden toegekend, of dat u die keus aan het bestuur overlaat. Bedrijfsvrienden kunnen rekenen op een gepaste tegenprestatie.

Meer informatie?
We bespreken uw wensen met betrekking tot sponsoring graag met u. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met HagaVrienden via telefoonnummer (070) 210 4022.