Contact

Stichting Vrienden HagaZiekenhuis is gevestigd op het terrein van het HagaZiekenhuis locatie Leyweg in Den Haag.

Bezoekadres
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA DEN HAAG

Postadres
Postbus 40551
2504 LN  DEN HAAG
T (070) 210 40 22
E communicatie@hagaziekenhuis.nl

KvK 273.64.908
Rabobank 1556.60.535
IBAN NL 15 RABO 0155 6605 35
BIC RABONL2U

Stel uw vraag