Copyright

Het is de bezoeker niet toegestaan de op de HagaVrienden site weergegeven informatie te kopiëren of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HagaVrienden.

Persoonsgegevens die door u via onze site verstrekt zijn, kunnen door ons voor eigen fondswervende  doeleinden  worden gebruikt. Deze gegevens worden echter nooit verkocht of doorgegeven aan derden. Als u gegevens invoert bij ‘Word ook HagaVriend’ worden uw gegevens uitsluitend vertrouwelijk gebruikt  voor het maken van contact en/of  voor het versturen van e-mail berichten.

U kunt op elk moment verzoeken om inzage en correctie van deze door ons vastgelegde gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor fondswervende doeleinden.

U kunt dit uitsluitend doen via: contact@hagavrienden.nl