Dr. Chanfleury van IJsselsteinprijs voor Nakisa Khorsand

3 december 2012

Ziekenhuisapotheker Nakisa Khorsand heeft de Dr. Chanfleury van IJsselsteinprijs 2012 mogen ontvangen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis op 15 november in het Crowne Plaza hotel.
Michiel Krans, voorzitter van de stichting HagaVrienden, reikte de prijs uit. De stichting draagt het initiatief voor de prijs een warm hart toe en stelt hiervoor jaarlijks een geldbedrag ter beschikking.

nakisaDe Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs is een stimuleringsprijs die wordt gegeven aan de onderzoeker die in dat jaar het beste gepresteerd heeft met zijn/haar onderzoek. De jury koos dit jaar unaniem voor het proefschrift ‘An observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable dosing strategy of Prothrombin Complex Concentrate to counteract Vitamin K antagonistsin 240 bleeding emergencies’ van apotheker Nakisa Khorsand.

Dr. J.L. Chanfleury van IJsselstein (1819-1905) was de eerste hoogleraar in de Dermatologie-Venerologie in de periode 1867-1883 in Nederland. Hij koos voor Groningen als universiteitsstad. Hij promoveerde in 1844 tot doctor medicinae en in 1845 tot praktiserend arts. Hij vervolgde zijn opleiding in Parijs en Brussel en specialiseerde zich in de venereologie en urologie. In 1851 aanvaardde Van IJsselstein een functie als geneesheer in het Gemeenteziekenhuis in Den Haag die hij in 1865 uitbreidde met het directeurschap. In de tussentijd publiceerde hij veel over huidziekten en hun behandelingen. In 1867 nam hij afscheid als geneesheer-directeur en bekleedde hij het hoogleraarschap in de dermato – venereologie. De eerste leerstoel als zodanig in Nederland. Hij combineerde dit professoraat tot 1883 met het voeren van een bloeiende praktijk voor huidziekten. Van IJsselstein overleed in 1905.

Geef een antwoord