Eenmalige donatie

Misschien geeft u er de voorkeur aan HagaVrienden te steunen met een eenmalige donatie? Dat kan.

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening

Rabobank IBAN NL15 RABO 0155 6605 35
t.n.v. Stichting Vrienden HagaZiekenhuis te Den Haag.

Indien u wilt dat uw donatie ten goede komt aan het project van uw keuze, vermeld u dit project dan bij de betaling.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw bijdrage!