‘Geef om uw regio’ gids

10 juli 2012

Vermelding HagaVrienden in “Geef om uw regio” gids

Instituut Fondsenwerving (IF) heeft de gids ‘Geef om uw regio’ uitgegeven. Dit is een gids waarin lokale goede doelen zich kunnen profileren. Ook HagaVrienden presenteert zich in deze gids (regio Zuid-Holland Midden/Noord). Het IF stuurt de gids naar notarissen en daarnaast wordt deze verspreid onder gemeentehuizen en bibliotheken.

Op de foto v.l.n.r.: vertegenwoordigers van YMCA Scheveningen, HagaVrienden, Stichting Kikkeropfleurdoos, Vrienden van Issoria, Hanneke Lenkens (IF), Leergeld Den Haag, Stichting Hof Van Wouw en Sophia Revalidatie. Fotografie: Stefan van der Kamp

Op de foto v.l.n.r.: vertegenwoordigers van YMCA Scheveningen, HagaVrienden, Stichting Kikkeropfleurdoos, Vrienden van Issoria, Hanneke Lenkens (IF), Leergeld Den Haag, Stichting Hof Van Wouw en Sophia Revalidatie. Fotografie: Stefan van der Kamp

Hanneke Lenkens, directeur van het IF, heeft de gids overhandigd aan een aantal deelnemende organisatie. HagaVrienden werd vertegenwoordigd door Helene Marcus, coördinator van HagaVrienden.

Over het initiatief zegt Hanneke Lenkens: “Vandaag de dag zien we dat men in toenemende mate verbondenheid zoekt met ‘zijn’ doel. Deze sterk toenemende regionalisering uit zich ook onder bezoekers van notarissen, wanneer zij over schenken en nalaten komen praten. Een overzicht van initiatieven en goede doelen in de directe omgeving helpt bij het maken van een keuze.”

Twee manieren om een goed doel te steunen zijn schenken en nalaten. U kunt belastingvoordeel behalen door te schenken per notariële actie. De fiscus betaalt voor 52% mee aan het donatiebedrag. Om zekerheid te hebben dat de schenking goed terecht komt, kunt u kiezen voor een erkend goed doel, een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning betekent tevens dat over schenkingen en nalatenschappen geen belasting hoeft te worden afgedragen. Alle organisaties die zijn opgenomen in deze gids zijn door de Belastingdienst gekenmerkt als ANBI.

U kunt de gist aanvragen via Helene Marcus, coördinator HagaVrienden. De gids komt digitaal beschikbaar op de site van de “Geef om uw regio“. Zie ook “schenking, legaat of erfstelling“.

 

Geef een antwoord