Bedrijfssponsoring

De mogelijkheden voor bedrijfssponsoring zijn talrijk. Wij vernemen uw wensen op dit gebied graag. In overleg kunnen we bekijken welk project bij uw bedrijf past.

HagaZiekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis met zo’n 4000 medewerkers, 250 specialisten en een paar honderd vrijwilligers op de verschillende afdelingen. Jaarlijks worden er ongeveer 35.000 dagbehandelingen uitgevoerd, zijn er zo’n 38.000 opnamen en 215.000 polikliniekbezoeken.

HagaZiekenhuis is in 2010 gestart met een grootscheeps vernieuwbouwtraject. Dit bouwtraject is anno 2016 grotendeels afgerond. Maar de wensen uit huis voor aanvullende faciliteiten gericht op het welzijn van patiënten zijn er nog steeds.