Heelkunde prijs uitgereikt aan Dorottya de Vries

8 juli 2014

De jaarlijkse Heelkunde prijs voor de verdienstelijkste assistent Heelkunde werd eind 2013 toegekend aan Dorottya de Vries. Vanwege zwangerschapsverlof werd de prijs pas op 4 juli jl. aan haar uitgereikt door voorzitter HagaVrienden Dominique Deguelle.

De Heelkunde prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een assistent Heelkunde die een bijzondere prestatie heeft geleverd. De uitreiking in 2013 is een half jaar opgeschoven. Dorottya de Vries was rond de jaarwisseling nl. met zwangerschapsverlof. Op 4 juli jl. ontving zij alsnog de oorkonde uit handen van voorzitter HagaVrienden Dominique Deguelle. Aan de prijs bestaat tevens uit een geldbedrag *).

Dorottya de Vries promoveerde in 2013 op het proefschrift ‘Inflamation and innate immunity in renal ischemia/reperfusion injury’. De studies beschreven in het proefschrift zijn gericht op het ontrafelen van processen en factoren bij ischemie/reperfusie (I/R) schade *) bij klinische niertransplantaties. Hiermee ontstaan nieuwe inzichten die helpen een doelgerichte therapie te ontwikkelen.

“Niet alleen was Dorottya vasthoudend om dit proefschrift te voltooien tijdens haar opleidingstijd tot chirurg. Ze wordt ook door de chirurgische afdeling zeer gewaardeerd voor haar niet aflatende inzet. Inzet voor de chirurgische patiënten en haar zorgvuldige en verstandige instelling.
Zij weet dit te combineren met een prettige en humorvolle vorm van
communicatie” aldus dr J.W.S. Merkus, chirurg en voorzitter van de vakgroep Heelkunde

Bestuur HagaVrienden feliciteert Dorottya van harte met deze prijs.

*) Het budget voor de Heelkunde prijs is ooit ontstaan een grote donatie van een tevreden patiënt. Naar de wens van deze patiënt wordt uit dit budget jaarlijks de Heelkunde prijs betaald (zolang er budget is). HagaVrienden beheert dit budget.
**) ischemie = minder toevoer van bloed, reperfusie = herstel van de bloedstroom naar weefsels in het lichaam.

Geef een antwoord