Heelkundeprijs voor onderzoek Anne van Zoonen

2 februari 2017

Anne van Zoonen, arts-assistent Heelkunde HagaZiekenhuis, ontving op 13 januari de Heelkundeprijs 2016. Ze kreeg de prijs voor haar onderzoek naar een ernstige darmaandoening bij pasgeboren kinderen. En omdat zij zich als collega snel heeft ontwikkeld tot een zeer betrouwbare assistent Heelkunde.

Heelkundeprijs: door een schenking van een patiënt
De Heelkundeprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een arts-assistent die zich gedurende het afgelopen jaar in de meest brede zin verdienstelijk heeft gemaakt op de afdeling Heelkunde van het HagaZiekenhuis. Dit gaat meestal om patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek dat klinisch relevant is. De Heelkundeprijs ontstond in 2002, dankzij de gulle donatie van een patiënt die anoniem wil blijven. De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden geldbedrag.

Uitreiking door HagaVrienden
De Stichting HagaVrienden reikt de prijs uit, omdat zij het beschikbare bedrag beheren. Voorzitter HagaVrienden Dominique Deguelle (foto rechts) had de eer om Anne de oorkonde, waar een geldbedrag bij hoort, te overhandigen.
Hij deed dat nadat hij haar waarderend had toegesproken.
Anne is heel blij, vereerd en overdonderd door deze prijs.

Het onderzoek van Anne
Het onderzoek waarop het proefschrift van Anne is gebaseerd, richt zich op necrotiserende enterocolitis (NEC). Dit is een ernstige darmontsteking die vooral voorkomt bij te vroeg geboren kinderen. De darmontsteking gaat gepaard gaat met een verminderde doorbloeding (ischemie) van de darm, waardoor delen van de darm kunnen afsterven (necrose)

Het zou voor het vaststellen van de ziekte van grote waarde zijn als er eerder kan worden aangetoond dat sprake is van NEC. Het onderzoek van Anne van Zoonen concludeert dat kinderen die de eerste twee dagen na de geboorte een laag zuurstofgehalte in de hersenen hebben, een grotere kans hebben om NEC te krijgen. Door na de geboorte van te vroeg geboren kinderen de zuurstofconcentratie in de hersenen te meten, zouden kinderen met een grote kan sop NEC al heel snel ontdekt kunnen worden. Het onderzoek is van grote waarde bij het voorkomen of in een vroeg stadium vaststellen van de ziekte. NEC ontstaat vrijwel altijd in de eerste levensmaand. Meer dan 90% van de kinderen die de ziekte krijgt is (veel) te vroeg geboren. Maar liefst 15 tot 30 procent van de kinderen overlijdt aan de aandoening. Vroege diagnose en op tijd ingrijpen kan sterfte voorkomen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

 Gewaardeerde collega
“Na de succesvolle verdediging van haar proefschrift in Groningen, had onze afdeling Heelkunde het genoegen Anne in juli 2015 in haar gelederen te mogen inlijven”, aldus dr. Jan Wever, lid van de commissie Heelkundeprijs. “Met op dat moment geringe klinische ervaring heeft zij zich kranig geweerd en heeft zij zich al snel ontwikkeld tot een zeer betrouwbare assistent Heelkunde. De leercurve was steil, soms misschien te steil, maar desondanks is Anne inmiddels van vaste waarde geworden binnen onze groep. Binnenkort zal ze solliciteren naar de opleiding Heelkunde en wij hopen haar vanaf medio 2017 in die functie verder te mogen opleiden.”

Geef een antwoord