Nieuw bestuur voor HagaVrienden

20 mei 2014

bestuurSinds 1 maart heeft HagaVrienden een nieuw bestuur. Dit bestuur neemt de taken over van de heren Krans, De Sonnaville, Verkaart, Van den Dool en Warmerdam. Zij dragen het stokje na ongeveer vier jaar over aan een nieuw team. Wij stellen het bestuur graag aan u voor.

Dominique Deguelle, voorzitter
Dominique is sinds 2010 als bevlogen bestuurder betrokken bij het HagaZiekenhuis. Hij is een netwerker, een teambouwer en visionair met een passie voor de zorg. Zijn wens is dat HagaZiekenhuis een familieziekenhuis wordt. Niet alleen gericht op de beste zorg voor kinderen, maar zeker ook voor ouderen.

René Bol Raap, secretaris
René is algemeen directeur van HGC B.V. in Rijswijk, een innovatief medisch centrum, waar wordt behandeld met hyperbare zuurstof (100% zuurstof). René was eerder onder meer werkzaam als arts bij de Koninklijke Marine en als bedrijfsarts bij Air France KLM. Als bruggenbouwer wil René het HagaZiekenhuis regionaal een nog grotere rol laten spelen.

Wouter Groot, penningmeester
Als financieel strateeg en zorgondernemer draagt Wouter graag zijn steentje bij om de stichting HagaVrienden verder te professionaliseren, zodat zij nog beter in staat is om effectief te helpen onze patiënten de best mogelijke zorg en voorzieningen te bieden.

Rens Vrolijk, bestuurslid
Rens is een initiatiefrijke verbinder en is goed bekend bij ondernemend Den Haag. Deze verbindende kracht zet hij graag in ten behoeve van de patiënten van HagaZiekenhuis en de projecten van HagaVrienden in het bijzonder.

Germt van der Veen, bestuurslid
Germt is een echte netwerker, een strateeg in hart en nieren, een visionair en onderhandelaar op bestuursniveau. Hij zal met al zijn kennis en kunde HagaVrienden en HagaZiekenhuis ondersteunen om gezamenlijk het HagaZiekenhuis als beterhuis c.q. het beste huis te bewerkstelligen.

HagaZiekenhuis dankt het eerste HagaVrienden bestuur voor zijn belangloze inzet voor HagaVrienden en wenst het nieuwe bestuur dat het succesvol mag zijn in zijn ambities voor (de projecten van) HagaVrienden!

Coördinator HagaVrienden Helene Marcus ondersteunt ook dit nieuwe bestuur in haar activiteiten.

Geef een antwoord