Nieuw bestuurslid: Ruud van den Dool

30 mei 2012

ruudDr. Ruud P. van den Dool is recent toegetreden tot het bestuur van HagaVrienden. Ondanks zijn drukke werkzaamheden is hij bereid gevonden zijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor het versterken en uitbreiden van HagaVrienden.

Ruud is een onafhankelijke deskundige op het gebied van de Nederlandse fiscale wetgeving. Hij adviseert boekhoudkundige en fiscale adviesbureaus. Op projectbasis adviseert hij ondernemingen en hun aandeelhouders over hun Nederlandse fiscale positie. Zijn expertise betreft zowel het Nederlandse fiscale recht als de toepassing van dubbele belasting verdragen en EU-wetgeving met betrekking tot belastingen.

Hij is adviseur van het wetenschappelijk bureau de SRA-accountantskantoren. Daarnaast is hij sinds 2011 partner bij AEP Equity Partner B.V. dat zich richt op samenwerking of ondersteuning van bedrijven met als doel tot een optimale bedrijfsvoering te komen,

Ruud is auteur van diverse boeken over belastingen, bijvoorbeeld over de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting. Hij promoveerde in 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een proefschrift getiteld “Belastingheffing over kapitaalinkomen van natuurlijke personen”.

Ruud bezoekt graag musea, houdt van fietsen en bezoekt graag steden als Florence, Rome of Parijs.

Geef een antwoord