Inrichting Stilteruimte

18 juni 2012

Een ruimte om emoties een plek te geven. Helpt u met de inrichting?

In een ziekenhuis krijgen patiënten, familie, bezoekers en medewerkers, dagelijks te maken met sterke emoties. Het is goed als er een ruimte is waar deze emoties een plek kunnen krijgen. In de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis is hiervoor een nieuwe, grotere stilteruimte gepland.

De ruimte is bedoeld voor iedereen in het ziekenhuis, van welke levensbeschouwing of geloofstraditie ook. Voor patiënten van kliniek, polikliniek, Juliana Kinderziekenhuis en hun naasten. Voor medewerkers en bezoekers. Wilt u meehelpen om te zorgen dat deze wordt ingericht?

Waarom is een stilteruimte belangrijk?
Onder het dak van het HagaZiekenhuis krijgen duizenden patiënten, familie, bezoekers en medewerkers te maken met alle mogelijke emoties. Verdriet, pijn, angst, stress en zorgen, maar ook blijdschap een hoopvolle verwachting. Veel mensen vinden het prettig om hun emoties in stilte een plek te geven. Daarom had het HagaZiekenhuis jaren een stilteruimte, waar iedereen op elk moment van de dag welkom was. Deze ruimte werd zeer goed bezocht. In het vernieuwde HagaZiekenhuis wordt daarom ruimte gereserveerd voor een nieuwe stilteruimte.

Een mooie, serene plek
fotoclub_6De nieuwe stilteruimte wordt een plek waar iedereen welkom is. Het wordt een rustig ingerichte ruimte waar je altijd naar binnen kunt lopen om te lezen, te mediteren, of je emoties de vrije loop te laten. Een plek om op adem te komen, gedachten, wensen en gebeden op te schrijven of een kaars aan te steken. De sfeer moet er zo zijn dat iedereen er zich er op zijn of haar gemak kan voelen. Het wordt een ‘ruimte waar de stilte spreekt’.

De stilteruimte in het kort
Met de steun van HagaVrienden willen we de stilteruimte inrichten met voldoende zitgelegenheid. We willen verder een aantal kasten plaatsen met ondermeer boeken en tijdschriften. Daarnaast komt er een gedeelte waar bezoekers in serene stilte kunnen nadenken, bidden, mediteren en een kaarsje aan kunnen steken. De gewenste sfeer willen we bereiken door de verlichting en het plaatsen van kunstwerken.

Citaten uit het gastenboek in de stilteruimte
“In een rolstoel kom ik elke avond in dit stiltecentrum. Om een kaarsje te branden, te bidden en om kracht op te doen. Heel fijn dat deze plek er is”.
“Stilte, er is veel gebeurd, nadenken en proberen thuis te komen”.

“Lieve schat van me, ik mis je zo!
Heb een kaarsje voor je aangedaan,
Ik hou van je, altijd!”

“De stilteruimte: om stil te staan bij het gemis van je dierbare. Hier kan iedereen stil zijn met de aanwezige stilte van degene die er niet meer is en hierdoor een samenzijn wordt ervaren.”

Realisatie
Aan de inrichting van de stilteruimte is bijgedragen door verschillende fondsen, waar onder Dela Goededoelenfonds, verschillende geloofsinstellingen en vele particulieren bijgedragen. De Stilteruimte is eind 2016 geopend. Op 24 januari zijn fondsen en donateurs ontvangen om de nieuwe Stilteruimte te bezichtingen. Klik hier voor het nieuwsbericht.