Een kalenderklok geeft een veilig gevoel

21 juli 2017

Ouderen – maar ook jongere mensen – hebben een verhoogd risico om tijdens hun verblijf in het ziekenhuis gedesoriënteerd (in een delier) te raken. Dit kan o.a. ontstaan door het ziektebeeld in combinatie met narcose en desoriëntatie. Het kan variëren van ‘een beetje uit hun gewone doen’ tot acuut ernstig verward als gevolg van hun aandoening of behandeling.

In de praktijk blijkt dat een beter besef van de tijd en de dag hebben hebt tegen delier. Kalenderklokken – klokken met dag-, datum-, maand- en tijdsaanduiding dragen hieraan bij. Meerdere afdelingen in HagaZiekenhuis zouden deze klokken graag voor hun afdeling hebben. Op dit moment hebben we een aanvraag voor 73 klokken: 17 voor de verpleegafdeling Cardiochirurgie en 56 voor verpleegafdelingen Heelkunde.

Bij verwardheid ligt bijvoorbeeld het gevaar van uit bed vallen op de loer met alle gevolgen van dien. Verpleegkundigen moeten dergelijke patiënten scherp in de gaten houden. Verwarde mensen herstellen minder snel of goed met soms een langere opname tot gevolg. De ervaringen op andere afdelingen die de kalenderklokken al hebben, zij zeer goed.

Anet van IJzerloo (cardiochirurgie) en Jetske de Vries (vaatchirurgie) hebben de klokken daarom ook aangevraagd bij HagaVrienden. Ze dragen niet alleen bij aan het herstel van de patiënt maar verlichten ook de taak van de verpleegkundige. De klokken dragen bij aan de helende omgeving die het ziekenhuis zo veel mogelijk wil creëren voor de patiënt.  De kalenderklokken komen in alle verpleegkamers en in de huiskamer van deze afdeling te hangen.

Wilt u bijdragen aan de aanschaf van kalenderklokken?
Eén kalenderklok kost €123,50 inclusief korting en BTW (prijs dd juli 2017).