Therapeutic Touch; minder klachten zonder medicijnen

4 april 2014

Medische ingrepen, ziekte of ouderdom gaan vaak gepaard met klachten als angst, pijn, onrust en slaapproblemen. Therapeutic touch is een vorm van aanvullende zorg die kan helpen deze klachten te verlichten, zonder medicatie.

Wat is Therapeutic touch?
Therapeutic Touch is een verpleegkundige handeling die ook door andere beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, aan patiënten wordt aangeboden.

De gedachte erachter is dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel ook uit energie bestaat. Bij ziekte en klachten is die energie uit balans.

Tijdens de cursus Therapeutic touch leert de zorgverlener, bijvoorbeeld de verpleegkundige, om met de handen gerichte aandacht te geven en volgens een vast stappenplan de energiebalans te herstellen. De zorgverlener hoeft de patiënt hierbij niet aan te raken.

De methode Therapeutic touch bestaat uit vijf stappen:

  1. Centreren; de zorgverlener bereidt zich voor op het geven van Therapeutic touch, door te zorgen dat hij zich van binnen rustig voelt en met zijn aandacht in het moment kan zijn.
  2. Aftasten van het energieveld; de zorgverlener verzamelt informatie over het energieveld van de patiënt, door met de handen waar te nemen waar de energiestroom verstoord lijkt te zijn.
  3. Harmoniseren van het energieveld: de zorgverlener brengt de energie meer in evenwicht door rustige, gerichte (strijk-) bewegingen in het energieveld te maken.
  4. Activeren van het energieveld; de zorgverlener geeft de patiënt zo nodig extra energie. Dit gebeurt door een lichte aanraking aan de voor- en achterkant van het bovenlichaam.
  5. Afronden; de zorgverlener sluit de interventie zorgvuldig af en beëindigt de energetische interactie.

Wat doet Therapeutic touch voor de patiënt?
De patiënt ervaart Therapeutic touch meestal als ontspannend, rustgevend en helend.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat deze methode een effectieve bijdrage levert aan de behandeling van pijn. Ook heeft Therapeutic touch een positieve werking op angst, stress, onrust, slapeloosheid en wondgenezing. Het kan de kwaliteit van leven en welbevinden van de patiënt bevorderen.

mw Van Bebber ondergaat de ‘behandeling’ door gediplomeerd verpleegkundige Noeska Schrijven

“Ik ben opgenomen op de afdeling oncologie op de 15de etage van het HagaZiekenhuis. Ik was niet bekend met complementaire zorg, maar ben door een verpleegkundige hiervan in kennis gesteld. Complementaire zorg houdt in bv. Energiebehandeling therapeutic touch. Dit heeft mij enorm geholpen daar ik mij vaak onrustig voel en van nature een binnenvetter ben.  Door de complementaire zorg kan ik hier beter mee omgaan en geeft het mij een rustiger gevoel. Tevens helpt het mij tegen mijn slapeloosheid en pijn. Het zou prettig zijn een aan te bevelen zijn dit in de zorgverlening op te nemen. Persoonlijk ondervind ik er veel baat bij.” T van Geest

Wens van de verpleegafdeling oncologie
De afdeling Oncologie van het HagaZiekenhuis telt momenteel één verpleegkundige die de opleiding Therapeutic touch heeft afgerond. Zij heeft dit kunnen doen met dank aan HagaVrienden, die de aanvraag voor vergoeding van het cursusgeld heeft gehonoreerd.

Vanwege de positieve ervaringen van haar patiënten, diende Jacqueline Bos, unithoofd verpleegafdeling Oncologie een aanvraag in bij HagaVrienden. Zij zou graag minimaal nog één verpleegkundige de opleiding Therapeutic touch willen laten volgen.

De opleiding therapeutic touch bij het Van Praag Instituut kost €500,00.

Onderzoek naar het effect van therapeutic touch
Naar Therapeutic touch is meer onderzoek gedaan dan vaak wordt aangenomen. Meer dan vijftig effectstudies naar verschillende klachten en problemen. Ondanks beperkingen van sommige onderzoeken (te kleine aantallen patiënten, te eenvoudige onderzoeksopzet, etc.), kan gesteld worden dat Therapeutic touch effectief kan zijn bij:
• angst (o.a. rondom operaties)
• pijn (o.a. hoofdpijn en pijn bij reumatische aandoeningen)
• onrust (o.a. stress en onrustgedrag bij dementerende ouderen)
Therapeutic touch is een veilige interventie. Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend uit de onderzoeksliteratuur, noch uit de praktijk.
Voor meer informatie http://www.vanpraaginstituut.nl/therapeutictouch.html

Voor meer informatie kijk op de site van het Van Praag Instituut