Schenking, legaat of erfstelling

HagaVrienden is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat uw donatie belastingvoordeel oplevert.

Periodieke schenking

Wilt u de Stichting HagaVrienden regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal vijf jaar een schenking in geld te doen. Sinds januari 2014 is het niet langer noodzakelijk om een periodieke gift notarieel vast te leggen. Een dergelijke gift blijft aftrekbaar voor de Belasting indien u een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ invult. Voor meer informatie over deze mogelijkheid neem u contact op met uw notaris. Wanneer u die niet heeft, adviseren wij graag. U kunt ook het formulier direct downloaden.

Legaat of erfstelling

U kunt de Stichting HagaVrienden natuurlijk ook opnemen in uw testament.

Bij een legaat staat in het testament precies omschreven met welk bedrag u de Stichting HagaVrienden wilt ondersteunen.

Bij een erfstelling neemt u de Stichting HagaVrienden in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt zelf welk percentage van uw bezittingen bestemd is voor Stichting HagaVrienden.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan adviseren wij u graag.

Het is goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen erfbelasting hoeft te worden betaald.

Lees meer op de website goededoelen.nl