Visie en missie

Stichting Vrienden HagaZiekenhuis zet zich in voor het bijeenbrengen van gelden door donaties en sponsoring. Dit doet zij voor alle locaties van het HagaZiekenhuis. Met deze gelden – uw donatie – worden projecten gerealiseerd die de patiënten van het HagaZiekenhuis ten goede komen. De projecten verbeteren het welzijn en maken het verblijf prettiger.

Helende omgeving
Centraal thema bij de projecten die HagaVrienden ondersteunt is de helende omgeving. Het HagaZiekenhuis is in 2010 gestart met een meerjarenproject van renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Nieuwe afdelingen worden zo veel mogelijk ingericht volgens de visie op een ‘helende omgeving’. Stichting HagaVrienden ondersteunt deze visie.  Zij zet zich in voor financiering van aanvullende voorzieningen die herstel bevorderen en het verblijf aangenamer maken.

Zelfstandige stichting
HagaVrienden is een zelfstandige stichting. Dit geeft u zekerheid dat uw donatie niet aan de gewone ziekenhuiszaken wordt besteed. Het bestuur bestaat uit leden die niet bij het HagaZiekenhuis werken. Het bestuur van het ziekenhuis vraagt projecten aan bij het bestuur, maar het bestuur van HagaVrienden beslist zelf welke projecten zij belangrijk vinden voor de patiënten.

Speciaal voor onze jonge patiëntjes
Stichting Vrienden Juliana Kinderziekenhuis – Vrienden JKZ – zet zich speciaal in voor voorzieningen ten behoeve van onze jonge patiëntjes. Vrienden JKZ en HagaVrienden werken zo veel mogelijk samen. Via HagaVrienden kunt u ook doneren ten behoeve van het Juliana Kinderziekenhuis. Wij zorgen ervoor dat uw donatie goed terecht komt.