Stimuleringsfonds Rabobank Den Haag e.o. sponsort kalenderklokken HagaZiekenhuis

22 juli 2014

Het welzijn van patiënten heeft grote aandacht in het HagaZiekenhuis. Toen verpleegkundigen Laura Lamey en Corine Scheen hoorden over de meerwaarde van de “kalenderklok”, hebben zij een investering voor 22 exemplaren direct aangevraagd bij Stichting HagaVrienden. Stichting HagaVrienden vond het Stimuleringsfonds Rabobank Den Haag en omgeving bereid de wens van deze verpleegkundigen in vervulling laten gaan.

Op 17 juli jl. mochten Laura en Corinne (respectievelijk verpleegkundige Intensive Care (IC) en verpleegkundige Acute Opname en Diagnostiek Afdeling (AODA) mevrouw Marielouise Renardel de Lavalette en de heer Joy Bindraban van het Stimuleringsfonds ontvangen. Zij werden uitgebreid geïnformeerd over de afdelingen IC en AODA. Maar natuurlijk werd ook verteld waarom de kalenderklok zo belangrijk is voor het herstel van hun patiënten.

Welk voordeel biedt de kalenderklok?
Veel patiënten lopen als gevolg van de (acute) opname of behandeling het risico om tijdens hun verblijf in het ziekenhuis verward te raken. Verwardheid brengt gevaren met zich mee. De patiënt kan bijv. uit bed vallen met alle gevolgen van dien. Verwardheid vertraagt bovendien het herstel.
Een goede oriëntatie, onder andere in dag en tijd, kan verwardheid tegengaan. “Kalenderklokken” zijn klokken met dag-, datum-, maand- EN tijdaanduiding. Ook blijkt in de praktijk dat verwarde mensen rustiger zijn en zich veiliger voelen naarmate ze een beter besef van de dag en de tijd hebben”.

Dhr. Bindraban verwoord zijn bezoek als volgt “Ik heb de indruk gekregen dat het HagaZiekenhuis er alles aan doet om het herstel bij patiënten te bevorderen. Persoonlijke aandacht, een foto van een dierbaar familielid en een kalenderklok helpen daar zeker bij. Wanneer ik daaraan vanuit het Stimuleringsfonds een duurzame bijdrage mag leveren, geeft mij dat een positief en gerust gevoel ook voor de toekomst”.

Vlnr: Annemieke Pelle, unithoofd IC, Corinne Scheen, verpleegkundige AODA, Mw. Marielouise Renardel de Lavalette, ledenraadslid Rabobank Den Haag e.o., Reinier van Waesberge, unithoofd AODA, Laura Laymey, verpleegkundige IC, Dhr. Joy Bindraban, Viltaliteitcoach en Ledenraadslid Rabobank Den Haag e.o., Giel Baaij, relatiemanager HagaZiekenhuis (bij afwezigheid van Helene Marcus)

Vlnr: Annemieke Pelle, unithoofd IC, Corinne Scheen, verpleegkundige AODA, Mw. Marielouise Renardel de Lavalette, ledenraadslid Rabobank Den Haag e.o., Reinier van Waesberge, unithoofd AODA, Laura Laymey, verpleegkundige IC, Dhr. Joy Bindraban, Viltaliteitcoach en Ledenraadslid Rabobank Den Haag e.o., Giel Baaij, relatiemanager HagaZiekenhuis (bij afwezigheid van Helene Marcus)

Wat doet het Stimuleringsfonds?
Het Stimuleringsfonds ondersteunt kleinschalige lokale projecten. Thema’s als leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en milieu staan hierbij centraal. Een commissie bestaande uit leden van de Rabobank coöperatie ledenraad beslist welke initiatieven en projecten in aanmerking komen voor financiële steun.

Klik hier voor meer informatie over het Stimuleringsfonds

Dire afdelingen in het HagaZiekenhuis kunnen inmiddels beschikken over kalenderklokken. Er zijn nog meer afdelingen die de klokken bij HagaVrienden hebben aangevraagd. Zie ook de projectinformatie.

Geef een antwoord